• Hoveniers
 • Boomverzorgers
 • Robuuste houtbouw

Privacyverklaring De Visser en Van Beest B.V.

De Visser en Van Beest B.V. (hierna: De Visser en Van Beest), en hiermee inclusief al haar activiteiten ondergebracht in de merknamen De Visser en Van Beest levert diensten en producten aan de zakelijke en particuliere markt. De activiteiten van De Visser en Van Beest betreffen onder andere advisering, en hovenierswerkzaamheden, boomverzorging en houtbouw.

Voor het leveren en uitvoeren van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe De Visser en Van Beest omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens De Visser en Van Beest waarom verwerken en welke rechten u heeft.

 

Welke persoonsgegevens De Visser en Van Beest verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst / product een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

 1. Type dienst: voor welke dienst / product gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

 

 

Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen Naam, telefoonnummer, e-mailadres Tot 2 jaar na levering van het product De Visser en Van Beest Uitvoering van de leverovereenkomst
Adres waarop de dienst/product geleverd worden geleverd Tot 7 jaar na levering van het product De Visser en Van Beest Wettelijk verplichte bewaartermijn
Facturatiegegevens: IBAN, Naam Tot 7 jaar na levering van het product De Visser en Van Beest Wettelijk verplichte bewaartermijn
Informatie aangeleverd door afnemer voor service en garantievragen. Twee jaar De Visser en Van Beest Uitvoering overeenkomst
Website Ingevulde gegevens contactformulier. 1 jaar De Visser en Van Beest Uitvoering contact-verzoek

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt De Visser en Van Beest uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een bericht aan een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om voor overleg met u direct in contact te komen moet De Visser en Van Beest over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt De Visser en Van Beest uw gegevens voor het produceren, laten produceren van producten in eigen of derden faciliteiten; en bij het oplossen van garantie, technische of service gerelateerde problemen.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

 

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten / producten kan De Visser en Van Beest gebruik maken van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft De Visser en Van Beest contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa[1] bevindt, dan garandeert De Visser en Van Beest dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

 

De Visser en Van Beest is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Welke rechten heeft u

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft De Visser en Van Beest minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • als u uw verzoek aan ons richt namens een bedrijf stuurt u bewijs mee waaruit blijkt dat u gerechtigd bent namens het bedrijf op te treden.
 • Indien u ons verzoekt als private partij dan ontvangen wij graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het burgerservice-nummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

 

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door De Visser en Van Beest worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover De Visser en Van Beest beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is De Visser en Van Beest van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw informatie en / of leveringsopdracht. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop De Visser en Van Beest uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

`

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Per post: Insingerstraat 56 3766 MC Soest
 • Telefonisch: maandag t/m vrijdag tussen 9u00 en 17u00 +316 17 46 18 00
 • Email: contact info@devisserenvanbeest.nl

 

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?
In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht De Visser en Van Beest daarover zo spoedig mogelijk te informeren via info@devisserenvanbeest.nl  onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

 

De Visser en Van Beest kan de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.